Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w rejonie Nabrzeża Przemysłowego

Z  końcem 02/2020r. ukończyliśmy ostatni ostatni etap zlecenia na wykonanie remontu elementów układu torowego bocznicy kolejowej
Portu Gdańsk w rejonie Chemików przy Nabrzeżu Przemysłowym.

Zakres obejmował wymianę podkładów i podrozjazdnic w torach i w bloku krzyżownicy rozjazdu oraz standardowo wymianę tłucznia.
Skorygowane zostały wymiary rozjazdu.