Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

Utrzymanie zieleni

Świadczymy szereg usług w zakresie utrzymania terenów zielonych, m.in.:

– koszenie trawników

– grabienie, pielenie

– formowanie, przycinanie drzew i krzewów

– wycinka drzew i krzewów, z możliwością odkupu pozyskanego drewna

– frezowanie pni i karczowanie karpin

– plantowanie terenu

– wywóz i utylizacja odpadowej masy roślinnej