Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

PRACE TOROWE

Oferujemy prace remontowe w zakresie infrastruktury kolejowej, w tym:

– naprawy doraźne i awaryjne oraz prace modernizacyjne

– obsługę i utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej nawierzchni kolejowych