Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

 

Prace porządkowe

Oferujemy kompleksowe usługi porządkowania terenów, m.in.:
– sprzątanie terenów z odpadów komunalnych, sezonowych i nietypowych
– odgruzowywanie terenu z wywozem i utylizacją gruzu
– zamiatanie mechaniczne obiektów utwardzonych

Dodatkowo, w sezonie zimowym wykonujemy:
– odśnieżanie ręczne dachów i terenów
– odśnieżanie mechaniczne obiektów utwardzonych z opcją wywozu śniegu
– posypywanie nawierzchni piaskiem/solą