Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53
rezerwa ogrodzenie inwestycje port gdank

Ogradzamy tereny Portu Gdańsk przy Sucharskiego

Na początku marca przystąpiliśmy do robót przy kolejnej dużej inwestycji Portu Gdańsk,
jaką jest ogrodzenie terenów wzdłuż ul. mjr. Henryka Sucharskiego w kierunku Westerplatte.

Razem do wybudowania jest blisko 1,9 kilometra wysokiego ogrodzenia stalowego, z czym planujemy uporać się do końca bieżącego roku.
Za nami już 410 metrów bieżących kompletnego ogrodzenia, do końca lipca wzniesiemy kolejne 230.

Robiąc wykopy pod ławę fundamentową, można natknąć się na różne ciekawe znaleziska.
Tu koń na biegunach i inne „bombowe” zabawki 🙂