Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

Przebudowa ogrodzenia placów magazynowych w rejonie Nabrzeża Wiślanego.

Krótka fotorelacja „przed i po” z modernizacji 93-metrowego odcinka ogrodzenia, znajdującego się w sąsiedztwie torów kolejowych
przy ul. Handlowej w Gdańsku. Jedno z tych zleceń, gdzie procedury formalno-prawne trwały dłużej niż roboty budowlane :).