Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

Utrzymanie zieleni

Świadczymy szereg usług w zakresie utrzymania terenów zielonych

Prace porządkowe

Całoroczne i sezonowe utrzymanie terenów

Utrzymanie czystości

Sprzątanie w biurach i obiektach przemysłowych

Prace remontowo-budowlane

Ogrodzenia, prace ziemne, remonty i rozbiórki obiektów budowlanych oraz wiele innych

Prace torowe

Oferujemy prace remontowe w zakresie infrastruktury kolejowej

Wynajem pracowników

Dostarczamy pracowników do prac przeładunkowych