Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

Sprzątamy Jasień!

Pod koniec marca weszliśmy na jednorazowe sprzątanie terenu osiedla po zimie dla jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na gdańskim Jasieniu.

Zakres zlecenia obejmuje m.in:

  • grabienie trawników i placów żwirowych wraz odkryciem i oczyszczeniem krawężników;
  • zamiatanie i czyszczenie z trawy i piasku: chodników, schodów, ścieżek rowerowych, krawężników, miejsc parkingowych, włącznie z użyciem środków chemicznych do likwidacji trawy i chwastów;
  • grabienie placów żwirowych i z kostki brukowej oraz oczyszczanie opasek oraz koryt ściekowych przy budynkach;
  • pielenie z trawy i chwastów placu żwirowego oraz nieutwardzonych chodników w parku osiedlowym przy użyciu środków chemicznych;
  • bieżący wywóz i utylizacja nieczystości.

 
Łącznie blisko 10,5 hA powierzchni do uprzątnięcia w 1 miesiąc.