Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53
12 cze

Miasto Gdańsk

Przedsiębiorstwo wykonało usługi w terminach z należytą starannością, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.