Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53

Miasto Gdańsk

Przedsiębiorstwo wykonało usługi w terminach z należytą starannością, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Miasto Gdańsk

Rozbiórka i utylizacja

Zlecenie wykonane w terminie oraz z należytą starannością.

Zlecenie wykonane w terminie oraz z należytą starannością.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów.

Prace zostały zrealizowane starannie i wyznaczonym terminie.

Prace zostały zrealizowane starannie i wyznaczonym terminie.

Uniwersytet Gdański

Remont Ogrodzenia