Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.

rezerwa@rezerwaportgdansk.pl
58 343-95-53
Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa - wyremontowany rozjazd kolejowy w Porcie Północnym w Gdańsku.

WYŚCIG Z CZASEM. Remont rozjazdu kolejowego w rejonie torów dojazdowych do Terminali w Porcie Północnym w Gdańsku.

W dniu 10/04/2019r. przeprowadziliśmy modernizację strategicznego węzła kolejowego prowadzącego na Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT
w Porcie Gdańsk.

Zakres prac obejmował:

– remont rozjazdu polegający na kompleksowej wymianie wszystkich elementów stalowych rozjazdu oraz podrozjazdnic;

– wymianę przęsła torowego przed rozjazdem o długości 8 m;

– wymianę podkładów kolejowych;

– uzupełnienie tłucznia kolejowego.

Na roboty torowe przewidziano wyłączenie trakcji kolejowej tylko na 16 godzin,
dlatego nowy rozjazd został zmontowany uprzednio „na boku”.
Po demontażu starego rozjazdu, nowy został wbudowany w koryto metodą modułową, w trzech blokach.

W przedsięwzięciu wzięło udział zaledwie 13 osób oraz 3 koparko-ładowarki.

Zmieściliśmy się w 12 godzinach 😊

Mini wideorelacja do obejrzenia na YT: